Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

igh

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza klonálního přeskupení IgH a TCR receptorů v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění z bioptických vzorků
 (Michaela ŠVÁCHOVÁ)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kh6egu// | Lékařská biologie / | Práce na příbuzné téma

Cytogenetické a molekulárně cytogenetické studium chromosomových změn u pacientů s mnohočetným myelomem
 (Jana Balcárková)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Univerzita Palackého v Olomouci

http://theses.cz/id//4dxc72// | Lékařská genetika (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Detekce minimální residuální choroby u mnohočetného myelomu
 (Lenka Sedlaříková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whvit/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza progenitorů myelomových buněk
 (Pavla Všianská)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qte94/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Cytogenetika a molekulární cytogenetika v detekci chromosomových změn u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)
 (Lenka KRŮZOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rqogp5// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Studium výskytu víceklonálních expanzí lymfocytů u hematoonkologických pacientů a jejich komparace se skupinou pacientů postižených monoklonální formou nemoci
 (Magdaléna Chmelíková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dr51t/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Mitotické disrupce u mnohočetného myelomu
 (Jakub Petrík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmwdz/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma