Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kondenzat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Analýza lipidů v dechovém kondenzátu
 (Kamila BASLAROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fh7shn// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Metabolomická analýza kondenzátu dechu pacientů s astmatem a cystickou fibrózou
 (Radana KARLÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bg0exx// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Matematický model vstřiku vody do horkého vzduchu s možností odloučení kondenzátu modelovaný prostřednictvím S-funkcí v Simulinku
 (Otmar Masný)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98594 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí kondenzátů spalin výfukových plynů
 (Zita Drozdová)

2013, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101363 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití vratného kondenzátu parovodu jako zdroj nízkopotenciálního tepla teplárny Trmice
 (Jiří SCHOŘ)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ekdzjc// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Multimarkerový screening dechového kondenzátu - cesta k fenotypizaci nemocí spojených s bronchiální obstrukcí
 (Veronika Rotová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//t9bqkb// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Multimolekulární screening kondenzátu vydechovaného vzduchu
 (Filip Pavlíček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//m83364// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Parní kotel s regulací teploty páry vstřikem vlastního kondenzátu
 (Radek Kriho)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94043 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití tepla parního kondenzátu v procesu CHTÚV
 (Petr MAREŠ)

2011, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//02yl69// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)