Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tvarovy index

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh na změnu technologické úpravy v souvislosti s požadavky na tvarový index hrubého drceného kameniva na provozovnách Pohled a Bílý Kámen - studie
 (Tomáš Adamus)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82313 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh zlepšení tvarového indexu (Si) finálního výrobku frakce 4/8 s použitím stávající technologie včetně ekonomického vyhodnocení a investiční návratnosti na provozovně Opatovice
 (Ľubomír Kovalčík)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103067 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy technologie zpracování surovin v kamenolomu Bělkovice za účelem dodržení tvarového indexu dle platných norem.
 (Petr Kráčmar)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75900 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Zvyšování kvality tvarového indexu kameniva v lomu Olbramovice, pro speciální betony.
 (Petra Ušalová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75890 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Modernizace a rozšíření technologické linky na kamenolomu Bělice
 (Michal Šárka)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144785 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Interaktívní a dynamická grafika v prostorových a časo-prostorových modelech EEG
 (Pavla Míznerová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrkei/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Interactions of housing system, genotype and eggshell quality and their relationship to egg safety
 (Mohamed Ketta)

2018, Disertační práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//gpg5a5// | Zootechnika / Speciální zootechnika | Práce na příbuzné téma