Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}
 (Jana LANGEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76yd9x// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Význam těkavých mastných kyselin (TMK) v biologických procesech.
 (Martina Kučerová)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101211 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Mikroorganismy v procesech biologického čištění odpadních vod
 (Radek Madzia)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74701 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití vyhnilých kalů z městské čistírny k pyrolýze a jejich použití v sorpčních procesech na příkladu fosforečnanů z městské odpadní vody.
 (Jan JANOUŠEK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w166mc// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Sezónní rozbor aktivovaného kalu ze dvou typů malých domovních čistíren odpadních vod
 (Nikola Breksová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141489 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv ozonizace na složení aktivovaného kalu
 (Pavlína Kapustová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129976 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Optimalizace procesu separace kalu v automobilovém průmyslu
 (Tomáš Bejoch)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137284 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Podíl aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na celkové zásobě kalu v aktivačním systému
 (Daniela Ryšková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107842 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Stanovení těžkých kovů a sušiny v čistírenském kalu se zaměřením na čistírnu odpadních vod z výroby automobilů
 (Petr AUBRECHT)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t8o5o0// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma