Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

anaerobni procesy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Výzkum vlastností a možnosti využití digestátu z procesu anaerobní kofermentace zemedělských a dalších organických odpadů.
 (Michaela Michnová)

2012, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101359 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití zemědělských odpadů pro produkci bioplynu procesem anaerobní digesce
 (Nikola ČAJKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bq9ye7// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti a testování využití odpadů z procesu anaerobní digesce
 (Denisa Smijová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119896 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Anaerobní aktivita bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans
 (Lenka Nádvorníková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/grdow/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Výzkum procesu suché anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
 (Tomáš Glac)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114487 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti energetického a materiálového využití vysušených digestátů z procesu anaerobní digesce
 (Jana Blaschová)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87776 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Kvantifikace látkových, energetických a finančních toků přípravy vstupů pro proces anaerobní digesce
 (Helena Matějíčková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ve41v3// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Práce na příbuzné téma

Anaerobní degradace rostlinného materiálu s vysokým obsahem ligninu a její využití při bioplynových transformacích
 (Jana Řezníčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eysjf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování biodegradačních procesů
 (Michal Urbánek)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qxytg/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)