Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cisteni kalu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Podíl aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na celkové zásobě kalu v aktivačním systému
 (Daniela Ryšková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107842 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv ozonizace na složení aktivovaného kalu
 (Pavlína Kapustová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129976 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Optimalizace procesu separace kalu v automobilovém průmyslu
 (Tomáš Bejoch)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137284 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Sezónní rozbor aktivovaného kalu ze dvou typů malých domovních čistíren odpadních vod
 (Nikola Breksová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141489 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stanovení těžkých kovů a sušiny v čistírenském kalu se zaměřením na čistírnu odpadních vod z výroby automobilů
 (Petr AUBRECHT)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t8o5o0// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Transformace dusíku při regeneraci aktivovaného kalu
 (Kateřina Nesvadbová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103651 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu z malých domovních čistíren
 (Petra Turčáková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129957 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}
 (Jana LANGEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76yd9x// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Kompostování čistírenských kalů
 (Jakub Tobiáš)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ynruye// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití kalů z biologického čištění průmyslových odpadních vod
 (Marek Teichmann)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97943 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)