Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cisteni vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Odstraňování mikropolutantů z vody pomocí pokročilých oxidačních procesů
 (Tomáš Kolofík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqfo9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití dešťové vody jako vody užitkové při výstavbě nových rodinných domů v Mostě
 (Miroslav Němec)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92277 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech
 (Kateřina Pavlečková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3gge/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace úpravny vody Horka za účelem zajištění kvality vyráběné pitné vody v souladu s platnou legislativou
 (Miroslav Hudák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115580 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Příprava a vlastnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2 a jejich aplikace pro čištění vody
 (Eva Pližingrová)

2019, Disertační práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//q8y845// | Chemie a chemické technologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Vliv čistírny odpadních vod v obci Kojčice na kvalitu vody v recipientu
 (Rudolf Koranda)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2e51vu// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vlivu úpravny důlních vod Emerán na kvalitu vypouštěné vody
 (Marta Šedivá)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115701 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití nanomateriálů v čištění podzemní vody na území Ústí nad Labem
 (Iveta Pešková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//f6q5gn// | Geografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Ovlivnění vybraných parametrů vody v řece Oskavě čistírnou odpadních vod v Uničově
 (Michal HANOUSEK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z997mp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv materiálu na vlastnosti nanovlákenných membrán určených pro čištění odpadní vody
 (Kateřina Medková)

2018, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//c47vpb// | Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)