Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aftercare center

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Spolupráce základní školy s centrem návazné péče (případová studie)
 (Kamila Janáková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wgnis/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Sociální konstrukce intervence s klienty s duální diagnózou (závislost na alkoholu a duševní onemocnění) v doléčovacích centrech u sociálních pracovníků a psychoterapeutů
 (Radka Wernerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g93pt/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Volnočasové pohybové aktivity klientů doléčovacího centra
 (Lucie Mielewczyková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d9mzl9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Příčiny vzniku závislosti na alkoholu očima klientů doléčovacího centra
 (Aneta Málková)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6zomzo// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Specifika využití arteterapie v doléčovacím centru
 (Petra PODZIMKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eg5742// | Psychologie / Arteterapie | Práce na příbuzné téma

Adaptace uživatelů drog na běžný život po ukončení léčby
 (Petra Vltavská)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilzsi/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza potřeb klientů Doléčovacího centra Prevent v Českých Budějovicích.
 (Jan ŠNOKHOUS)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xk555s// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Uplatnění drogově závislých (v doléčovací fázi) na pracovním trhu
 (Petra Ličková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhhhw/ | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Evaluace následné péče osob se závislostí na návykových látkách a hře.
 (Petr ŠEDA)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1v3ubs// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Doléčovací program pro uživatele nealkoholových návykových látek očima klientů
 (Petra FELLER STANIEKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pwvrmk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)