Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vnesene teplo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stanovení vlivu vneseného tepla na tvar teplotních cyklů při svařování metodou MAG
 (Jiří Vondráček)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zjy31c// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Práce na příbuzné téma

Ověření parametrů svarových spojů vytvořených technologií s nízkým vneseným teplem
 (David Hlavatý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128836 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření
 (Pavla Mášová)

2011, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//wqc99t// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv vneseného tepla na vlastnosti a strukturu svarového spoje duplexní oceli.
 (Karel Němec)

2010, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ezezvu// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti vneseného tepla na vybrané vlastnosti svaru jemnozrnné oceli.
 (Vratislav Urban)

2011, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//r417ur// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Možnosti regulace tepla vneseného do svaru při MIG/MAG svařování
 (Pavla Mášová)

2009, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mg4mqi// | Strojírenství / | Práce na příbuzné téma

Vliv intenzivního tváření za tepla pomocí simulačního modulu MAXStrain na výslednou strukturu
 (Horymír Navrátil)

2022, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148772 | Metalurgie / Metalurgická technologie | Práce na příbuzné téma