Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tavici proces

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv procesů a kvality odlitků hliníkových slitin na životní prostředí
 (Martin Vácha)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129850 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv různého složení binárních směsí fosforečnanových tavicích solí na texturní vlastnosti tavených sýrů
 (Lucie GALIOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y3lszb// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Využítí odpadního tepla z tavícího agregátu
 (Patrik LUKÁČ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3102 | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma