Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prognosticke modely

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Parametrické a semi-parametrické modely odhadu přežití do relapsu z genových expresních dat u pacientů s karcinomem kolorekta
 (Lenka Čápková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/duur6/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Modely predstihových indikátorov pre Solvenskú republiku - Aplikácia empirických a teoretických prístupov
 (Miroslav Kľúčik)

2017, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127340 | Ekonomické teorie / Ekonomie | Práce na příbuzné téma

Prognostické modely následků a jejich využití v krizovém řízení
 (František MAŇÁK)

2010, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//21jvur// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Optimalizační modely a důchodová reforma
 (Jakub Pracný)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29561 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Quantifying the quality of predictions: G3 model evaluation
 (Marcel Tkáčik)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48015 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Práce na příbuzné téma

Prognostické a prediktivní faktory u karcinomů ledviny
 (Alexandr Poprach)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esboj/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Vícestavové modely v onkologii a hemato-onkologii
 (Denisa Malúšková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8p7c/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Prognostické biomarkery u pacientek s časným stádiem karcinomu prsu
 (Zuzana Ožanová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmnw1/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu kolaterálního oběhu na trombolýzu s využitím in vitro modelu
 (Lucie Šupolíková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krya9/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Nové prognostické skóre pro hodnocení přežití a odpovědi na léčbu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií
 (Tereza Nečasová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vuzlj/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma