Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nespisovna cestina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Obecná čeština v překladové literatuře - Kdo chytá v žitě a Mládí v hajzlu
 (Hana PAVLISOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n5aeed// | Filologie / Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Obecná čeština jako tzv. druhý standard
 (Lucie Poláková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ctqcka// | Filologie / Česká filologie | Práce na příbuzné téma

Základní teze diskuse o spisovné a nespisovné češtině v české lingvistice od 60. let 20. stol. po současnost
 (Adriana VÁVROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kbg1z2// | Filologie / Český jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Nespisovné útvary češtiny v uměleckém překladu
 (Alice SLÁMOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ohy3u5// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Slovník nespisovné češtiny a znalost slangismů a profesionalismů z hudební a sportovní oblasti u pedagogů a studentů PF UJEP
 (Michaela MALÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jlgzz7// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Porozumění významům nespisovných slov u dnešních žáků základních a středních škol.
 (Petra MACIBOBOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cyjf9e// | Filologie / AJ ČJ se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Nespisovné výrazy v mluvených komunikátech rozhlasové publicistiky
 (Dana ŠMATOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tif13r// | Učitelství pro základní školy / ČJ-Dě | Práce na příbuzné téma

Možnosti překladu obecné češtiny do ruštiny v umělecké literatuře
 (Stanislava Adámková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yu73e/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Práce na příbuzné téma