Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

merny povrch

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nehydrolytická příprava metalosilikátů s vysokým měrným povrchem
 (Kateřina Holmanová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a52vf/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace metalofosfonátových a fosfátových materiálů s velkým povrchem
 (Martin Janíček)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zckfd/ | Chemie / Anorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Analýza specifického povrchu kovových prášků metodou BET
 (Roman Cicko)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104509 | Materiálové inženýrství / Neželezné kovy a speciální slitiny | Práce na příbuzné téma

Analýza povrchu vybraných práškových látek z hlediska potenciálu jejich využitelnosti pro odstraňování polutantů ze znečištěných vod
 (Lucie Šimková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97712 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh statistického hodnocení jakosti povrchu v 3D s využitím vícerozměrné statistiky
 (Drahomíra Linhartová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rrcwci// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Syntéza a funkcionalizace uhlíkatých nanomateriálů pro tkáňové inženýrství
 (Jana Karpíšková)

2017, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//kinyv6// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma