Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

digitalni model povrchu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků
 (Prokop KURANDA)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0l39qb// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Práce na příbuzné téma

Tvorba detailního digitálního modelu povrchu metodou pozemní fotogrammetrie
 (Jiří Oškera)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137303 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Porovnání přesnosti digitálních modelů reliéfu 4G a 5G a digitálního modelu povrchu 1G
 (Martin Řezba)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pfr5hj// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv doprovodné dřevinné vegetace na teplotu povrchu cyklotras
 (Nikola Žižlavská)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oii0z6// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy
 (Petr Holzer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j85jz/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 (Radek BARVÍŘ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h2le1g// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Srovnání povrchů z dat maloformátového snímkování a laserového skenování
 (Adam ŠTENCEK)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8kkzf6// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma