Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

newtonova metoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Newtonova metoda pro úlohu nepodmíněné optimalizace
 (Richard Andrášik)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//4xg6n0// | Matematika / Matematika a její aplikace | Práce na příbuzné téma

Nehladká Newtonova metoda a její použití
 (Ivana SÝKOROVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//82dnn0// | Aplikovaná matematika / Matematické a počítačové modelování | Práce na příbuzné téma

Steffensenova metoda a její zobecnění
 (Vendula Švendová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh2y4/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Práce na příbuzné téma

Metody Newtonova typu pro řešení úloh nelineárního programování
 (Kristina Rádková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//by3o69// | Aplikovaná matematika / Matematické a počítačové modelování | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění
 (Vojtěch Sokol)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73931 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Implementace semihladké Newtonovy metody
 (Lukáš Kresta)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116208 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Implementace plné linearizace matic v semihladké Newtonově metodě pro dynamické kontaktní problémy
 (Ladislav Foltyn)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108658 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Řešení kontaktních úloh v elastodynamice pomocí nehladké Newtonovy metody
 (Jan HOLEČEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qiz538// | Počítačové modelování v inženýrství / Dynamika konstrukcí a mechatronika | Práce na příbuzné téma

Numerické metody nepodmíněné optimalizace
 (Martin Habrovec)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lb4jf/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Numerické metody pro nalezení kořenů polynomů
 (Pavel Skoták)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4vr0/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)