Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

saint-venantovy rovnice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Numerické řešení modelu mělké vody popsaného pomocí Saint-Venantových rovnic s uvažováním vlivu dna
 (Martin FIŠER)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//35prmb// | Aplikované vědy a informatika / Mechanika | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění
 (Vojtěch Sokol)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73931 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Metody s vysokým rozlišením pro řešení transportních problémů a problémů se zákony zachování
 (Jan ŠOUREK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3qkk4w// | Matematika / Matematika pro přírodní vědy | Práce na příbuzné téma

Efektivní numerické metody pro simulace říčního proudění a rozlivů
 (Hana KOPINCOVÁ)

2011, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rwuhg8// | Matematika / Aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Numerické řešení modelu mělké vody pomocí Lattice Boltzmannovy metody
 (Václav HEIDLER)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//06i4dm// | Aplikované vědy a informatika / Mechanika | Práce na příbuzné téma

Numerické simulace proudění mělkých vod
 (Martin FIŠER)

2016, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//r4tvhd// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma