Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

glycerol

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Glycerol v kosmetice
 (Michaela ŠŤASTNÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0ztzrn// | Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů | Práce na příbuzné téma

CuZnAl směsné oxidy pro selektivní hydrogenolýzu glycerolu na propan-1,2-diol
 (Jáchym Mück)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vp7n6a// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Problematika přípravy glycerolkarbonátu a jeho derivátů z odpadního glycerolu vznikajícího při výrobě methylesterů řepkového oleje
 (Lenka Pokorná)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y30acl// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Posouzení možnosti zpracování odpadního glycerolu z výroby bionafty z kafilerních tuků
 (Dana Nováková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8166e8// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně.
 (Ondřej Kubesa)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lrpkd/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Potenciál heterogenních katalytických procesů při zpracování glycerolu
 (Michal Novák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6tvpb6// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití glycerolu v chemických a biochemických aplikacích
 (Zuzana Blažková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//a1ykac// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma