Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jasenka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Optimalizace sítě pro IPTV technologii
 (Adam Jasenka)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91204 | Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

Interleaving v mobilních sítích
 (Adam Jasenka)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78710 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Práce na příbuzné téma

Územní studie lokality „Jasénka“, Hlučín
 (Václav Turyna)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100505 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh revitalizace vodního toku Jasénka
 (Petr KRPEC)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//duibkz// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Práce na příbuzné téma

Posouzení možnosti zásahu v akumulační zóně sesuvu Jasénka - modlitebna
 (Michaela Nosková)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84105 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Posouzení účinnosti rekonstrukce čistírny odpadních vod Hlučín - Jasénky
 (Tomáš Gambal)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103536 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru
 (Tomáš Slabý)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94669 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru
 (Hana Wondrová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100518 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Osobnost Zdeňka Kašpara v kontextu folklorního hnutí na Valašsku po roce 1945
 (Klára Kašparová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kr1jo/ | Humanitní studia / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Motivácie, hodnoty a postoje vo folklórnom hnutí (Na príklade folklórnych súborov valašského mesta Vsetín)
 (Lucia Zelená)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7uyf/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)