Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

panev

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Facie a gamaspektrometrická charakteristika vybraných profilů perucko-korycanského souvrství, Česká křídová pánev.
 (Kateřina Mandlíková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahcgz/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Geologická charakteristika sedlových vrstev (karvinské souvrství, hornoslezská pánev)
 (Daniela LIČMANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w66znp// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Ženská pánev a význam pro porod
 (Kateřina KOVÁŘOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5h6ka4// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Tavicí pánev
 (Jaroslav Kočica)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99698 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Výzkum a vývoj zevního fixátoru na pánev (acetabulum), včetně experimentálního měření a počítačového modelování
 (Martin Janečka)

2013, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100575 | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Porovnání forem rekultivací – Mostecká pánev
 (Markéta Semerádová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98446 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Paleontologické zhodnocení lokality Štíty na Šumpersku (Česká křídová pánev)
 (Tomáš JANEČEK)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7lbshy// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Severočeská hnědouhelná pánev, její minulá, současná a budoucí situace
 (Martin Knotek)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6561 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Role pánve v posturálním systému člověka, možnosti vyšetření typu a postavení pánve
 (Tomáš HANDL)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3307hm// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Vývoj vybraných tufitických horizontů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
 (Eva MATÝSKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ch9har// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)