Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

laminy typu a

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Morfologie jaderné laminy a funkce jaderných laminů při reparaci DNA
 (Barbora Malyšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbodt/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití technik pokročilé konfokální mikroskopie a FRAP analýzy při studiu struktury a dynamiky chromatinu
 (Petra Řezníčková-Podloučková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/citk9/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Struktura chromatinu u normální a patofyziologické buňky
 (Petra Lesáková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/li1kj/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Prostorové uspořádání genomu v buněčných jádrech člověka, vyšších primátů a dalších živočišných druhů
 (Gabriela Galiová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3rsg/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi
 (Soňa Legartová)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1kao/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma