Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jezero milada

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Jezero Milada - historie, současnost a budoucí vývoj
 (Kateřina FIDLEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hslpu5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení revitalizačního procesu na vybraných rekultivovaných lokalitách v Chomutovsko - Ústecké oblasti - Jezero Milada
 (Jitka NOVÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vrompq// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Zjištění příčin a vyhodnocení výskytu morfologicko-anatomických abnormalit u ryb během vývoje rybího společenstva zatápěné důlní jámy Chabařovice - jezero Milada
 (Eliška KALČÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ux54wi// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Územní rozvoj jezera Milada
 (Sabina PINCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f46nur// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh na dokončení rekultivace jezera Milada
 (Vladimír Nikodým)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115334 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Začlenění svahu Rabenov do jižních svahů jezera Milada.
 (Ondřej Bischoffi)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129939 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Zahlazení důlní činnosti rekultivací Dolu 5. květen a nově vznikající jezero Milada
 (Michal Polák)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82597 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Obnova Podkrušnohoří - jezero Milada
 (Eva Vorlíčková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86860 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Analýza procesu revitalizace na lokalitě jezera Milada
 (Hana NĚMCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9b98ja// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Srovnání metody vizuálního a klasického průzkumu ichtyofauny vznikajícího jezera Milada (hydricky rekultivovaná důlní jáma Chabařovice)
 (Jiří RICHTA)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1ugpuo// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)