Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

transmisni spektroskopie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Studium CoxFe3-xO4 pomocí transmisní a emisní Mössbauerovy spektroskopie
 (Anežka ŠTANCLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jp8y1m// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie
 (Klára Horníková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g7su68// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro analytické aplikace povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
 (Klára ČERNÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gf76q0// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Využití FTIR spektroskopie v analýze organických a anorganických materiálů
 (Kristýna MOČIČKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b0ma4a// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza procesu vytvrzování reaktoplastických pryskyřic pomocí metody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací
 (Ladislav HANUŠ)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xirh97// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Příprava a aktivace nanočástic stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
 (Ariana FARGAŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ggxtzv// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Studium interakce kyseliny glutamové a glutaminu s povrchem Ag nanočástic prostřednictvím metod vibrační spektroskopie
 (Hana KUBIČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d3ybfc// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Detekce atmosfér exoplanet
 (Jiří Žák)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf69w/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanostruktur grafitizovaného C3N4 a TiO2 pro rozklad oxidu dusného
 (Dominika Marková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119415 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanokompozitu na bázi grafitizovaného C3N4 a BiVO4 pro fotokatalýzu
 (Tereza Valová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128717 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)