Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

komunální odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)
Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem
 (Lucie BRYNYCHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5cp7k8// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace
 (Monika GREBEŇOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q18ay3// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
 (Jana Veselá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//03k7n3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Spôsoby zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vo vybraných obciach Juhomoravského kraja
 (Barbora Rantová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5ex117// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Rozdíly v biologicky rozložitelných komunálních odpadech z domácností vzhledem k typu zástavby
 (Anna Malsová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w3pdss// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Nakládaní s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v obci Ostrava-Proskovice
 (Martina Mrázková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130098 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Ekonomická analýza decentralizovaného kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
 (Tereza Chadimová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55764 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
 (Tomáš Glac)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128990 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Účinnost a efektivnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústí nad Labem
 (Petr VESELÝ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xc5pua// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Účinnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústeckém kraji
 (Jennifer Elisabeth NOVAK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5u8tun// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)