Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Cirkulární ekonomika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 40 prací)
Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu
 (Natálie LIHUNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afkact// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Role zařízení na energetické využití odpadu v oběhovém hospodářství
 (Martin KNESPL)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bes119// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Materiálové a energetické využití komunálního odpadu.
 (Hana Salomonová)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140737 | Materiálové inženýrství / Recyklace materiálů | Práce na příbuzné téma

Energetické využití komunálního odpadu v ČR
 (Jaroslav Rajkovič)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//bki57g// | Strojírenství / | Práce na příbuzné téma

Podnikatelský záměr pro technologie energetického využití odpadu
 (Martina Wolfová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137182 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Potenciál energetického využití odpadu pocházejícího ze sklizně a zpracování minoritních druhů plodin
 (Milan ŠÍREK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0jhyo0// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Práce na příbuzné téma

Potenciál energetického využití odpadu pocházejícího ze sklizně a zpracování minoritních druhů Triticum L. pěstovaných v režimu ekologického zemědělství
 (Aneta SEDLÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3ymtn6// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Technologie energetického využití odpadu
 (Lukáš Vyhlídka)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//yxp57c// | Elektrotechnika, energetika a management / | Práce na příbuzné téma

Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití komunálního odpadu na životní prostředí.
 (Tomáš Nimráček)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120131 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zařízení na energetické využití odpadu z pohledu metody LCA
 (Monika Hasová)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9k3c7v// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 40 prací)