Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Přeložka silnice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Multi-criteria model of information technologies and their impact on patient outcomes in oncology
 (Marián Bača)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76593 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Multikriteriální hodnocení trendu rozvoje obce Zruč-Senec v souvislostech územního plánování
 (Jan RUCKÝ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//84htud// | Stavební inženýrství / Územní plánování | Práce na příbuzné téma

Tvorba nástroje pro multikriteriální hodnocení odolnosti kritické infrastruktury\nl{}
 (Aleš VENCLÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6ri66k// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vybraných zemí EU za podpory metod multikriteriálního hodnocení variant
 (Jitka ŽEMLIČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fxxb9q// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Analýza nehodovosti vzhledem k bodovému systému ve vybraném regionu
 (Naděžda Pištěková)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gg9s81// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Analýza úrazovosti na silnicích Zlínského kraje a vyhodnocení nejkritičtějších úseků s vysokou nehodovostí
 (Radim Zahradník)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ato4pp// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Bodové hodnocení řidičů jako prostředek ke snižování nehodovosti v dopravě
 (Jan ŠANTRŮČEK)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e27e57// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Compilation of Road-Traffic-Safety Glossary of Terms Bachelor’s Diploma Thesis
 (Petr Šimek)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/die6f/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Efficiency Of Road Transport Intermediaries In International Trade
 (Andrey Ermolaev)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51355 | Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities | Práce na příbuzné téma

Přeložka silnice I/57, v blízkosti obcí Pitárné - Vysoká
 (Klára Bosáková)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116710 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)