Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pískovna Závada

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Vývoj informačného systému na vizualizáciu 3D modelov a vývoj prototypu na meranie 3D objektov
 (Róbert Cibula)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngrk6/ | Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země / | Práce na příbuzné téma

3D model ložiska Křižanovice
 (Dávid Mazurek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pulzl/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Tvorba 3D modelu budovy kruhových poslucháren VŠB-TUO technologií 3D laserového skenování
 (Pavel Hartmann)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119853 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Technologický postup výroby součásti pomocí kovového 3D tisku
 (Petra Nejezchlebová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141315 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh technologického postupu povrchové úpravy omíláním na kovových prototypech po 3D tisku
 (Adam Jašek)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136831 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Výukový vizualizační model technologického procesu
 (Michal Fišar)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//63zs4y// | Informační technologie / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Model technologického procesu vybraného těžebního podniku.
 (Radek Řeha)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129775 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Vytvoření návrhu a simulace technologického procesu za pomocí využití prostředí B&R Scene Viewer
 (David Tomiczek)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143900 | Řídicí a informační systémy / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace technologického procesu zpracování dat leteckého laserového skenování pro výpočet zásob lesních porostů
 (Zdeněk Patočka)

2018, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sxyifc// | Aplikovaná geoinformatika / | Práce na příbuzné téma

Návrh plánu OPD výhradního ložiska maltářského písku v dobývacím prostoru Bohuslavice - studie
 (Lukáš Žofka)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92727 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)