Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Rekultivace jezera Most a dopad na turistický ruch municipalit
 (Linda Čapková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119740 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Revitalizace území na okrese Ústí nad Labem
 (Jitka NOVÁKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3319 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Revitalizace oblasti Nechranicka
 (Gabriela Knoblochová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82932 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Vybrané důsledky útlumu těžby uhlí na rozvoj obcí Frýdecko-Místecka
 (Markéta KŘIŽKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zfn5mg// | Biologie / Biologie - Geografie | Práce na příbuzné téma

Regionální rozvoj a (ne) prolomení těžebních limitů
 (Klára Mužíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qqttj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu těžby hnědého uhlí na rozvoj cestovního ruchu města Mostu
 (Pavel Vrba)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98213 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Vliv těžby hnědého uhlí a rekultivací na socioekonomický rozvoj okresu Sokolov
 (Lucie Jašová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14956 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Územní rozvoj jezera Milada
 (Sabina PINCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f46nur// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Udržitelný rozvoj jako klíčová strategie k řešení problémů těžby hnědého uhlí v regionu Sokolovsko
 (Radka Jiroušková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27918 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, ropy a zemního plynu v České republice - historie, současnost, perspektivy
 (Tereza Šobrová)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lkbbg/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma