Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioakumulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly
 (Marek Trojan)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epq0g/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium ekotoxicity a bioakumulace sukralosy
 (Pavel Vrba)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//cag4u8// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace těžkých kovů v tkáních raka signálního (Pacifastacus lenuisculus) a možnosti jeho využití pro monitoring těchto látek
 (Jana MEIXNEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//75q31v// | Biologie / Biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace potenciálně toxických prvků v těle rovnokřídlého hmyzu na území Ostravy
 (Zuzana Zaoralová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129879 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace vzácných kovů z červeného kalu
 (Vít NÁHLÍK)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0t6phm// | Biologie / Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace hexachlorcyklohexanů v mechorostech na lokalitě Hájek
 (Petra Burdychová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//sgu5px// | Přírodopis se zaměřením na vzdělávání / Přírodopis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace těžkých kovů ve škeblici asijské (Sinanodonta woodiana) a její využití pro hodnocení znečištění vod.
 (Marcela JANKŮ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o9915a// | Biologie / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu
 (Markéta Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgol1/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace a efekty cyanotoxinů v akvatickém ekosystému
 (Ondřej Adamovský)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fuhjc/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace polutantů pomocí technického konopí
 (Kateřina Kučová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119624 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)