Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

piskovce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v CHKO Labské pískovce
 (Zdeněk Grosman)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/x9lia/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management destinace cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Pískovce peruckých vrstev (spodní cenoman) a jejich srovnání s pískovci korycanských vrstev (svrchní cenoman) z východních Čech
 (Lukáš Kubina)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103061 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza vybraných rizik CHKO Labské pískovce s využitím GIS
 (Nikol Dybalová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103514 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Analýza nákladů při těžbě bloků pískovce na ložisku Podhorní Újezd
 (Monika Moravcová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108354 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Horolezectví v oblasti Moravské pískovce
 (Libor Trtek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgijy/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Práce na příbuzné téma

Naučné stezky a environmentální vzdělávání v CHKO Labské pískovce
 (Zdenka BENČÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gocrt6// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení geomorfologicky zajímavých skalních objektů v západní části CHKO Labské pískovce pro potřeby geoedukace a geoturismu
 (Martin TOMÁŠEK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u52s99// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Rozbor a posouzení ekonomických ukazatelů řezání pískovce vodním paprskem na provozovně firmy Kámen Ostroměř s.r.o.
 (Monika Moravcová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120089 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Antropogenní vlivy na horninové prostředí v lokalitě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 (Ivana JIROUDKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xs0mvi// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Návrh optimalizace turistických tras v CHKO Labské pískovce
 (Zdenka BENČÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//226wxf// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)