Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dormitory

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Identifikace potřeb osob bez domova využívajících služby azylového domu pro muže a noclehárny v konkrétním městě
 (Jiří Šolc)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4iuu/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vánoční večírek na domově mládeže
 (Monika Surmová)

2021, absolventská práce CŽV, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//uwl98l// | Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Domov mládež jako důležitý výchovný faktor ve volném čase studentů
 (Adéla ŠŤASTNÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yxfjda// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Měření spokojenosti studentů se službami v areálu kolejí
 (Aneta Přikrylová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118329 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Práce na příbuzné téma

Systém pro řízení přístupu do kolejní sítě ZČU
 (Jan SMITKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fxgxfy// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Postoj studentů Domova mládeže k zájmovým aktivitám
 (Filip Jarosz)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2c21zn// | Humanitní studia / | Práce na příbuzné téma

Inovace automatizovaného systému pro správu datových přípojek na VŠ kolejích UTB a jeho integrace se systémem FlowMon
 (Petr SKOVAJSA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//imec68// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení investičního projektu rekonstrukce stavby za účelem provozování ubytovacích služeb pro studenty
 (Pavol Krokoš)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42605 | Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku | Práce na příbuzné téma

Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže
 (Dáša MAJDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vswm43// | Vychovatelství / | Práce na příbuzné téma

Fyzická ochrana vybraných objektů kolejí VŠB - TU Ostrava
 (Jiří Hlaváč)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110015 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)