Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metastazování

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Aplikace kvantitativní obrazové analýzy pro studium buněčné odpovědi na DNA poškození
 (Eva VESELÁ)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xz4w01// | Lékařská genetika / | Práce na příbuzné téma

Úloha proteinu Oct4 v odpovědi na poškození DNA u embryonálních kmenových buněk
 (Tereza Hrušková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spj9n/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Odpověď na poškození DNA v BRCA1 deficientních buněčných liniích
 (Tereza BUCHTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hs15z3// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA
 (Alena Pastuchová)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/md5w4/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Inhibice signálních drah odpovědi buněk na poškození DNA jako možnost léčby rakoviny
 (Petra KREMSEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a9a2a7// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Testování ofatumumabu na buňkách chronické lymfocytární leukémie (CLL) s defektem v genech TP53 a ATM
 (Martin Šrámek)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aetvd/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studium invazního růstu u nádorů prsu a monitorování odpovědi na poškození DNA u nádorů prostaty
 (Dana ŠIMKOVÁ)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qg3ilh// | Lékařská biologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza genomické DNA z krve pro výběr terapie u nádorů prostaty
 (Nikola MAŠOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r8ewg0// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Koncept syntetické letality v terapii pokročilého karcinomu prostaty
 (Stanislav Drápela)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vadeu/ | Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / | Práce na příbuzné téma

Studium synteticky letální kombinace DNA poškození a CHK1 inhibice v kontextu protinádorové terapie
 (Stanislav Drápela)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t5rtm/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)