Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

inženýrsko-geologický, průzkum

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Způsob provádění inženýrsko-geologického průzkumu pro velké tunelové stavby průzkumnou štolou a zkušenosti z provádění tohoto průzkumu na průzkumné štole Radlická v lokalitě Prahy 5
 (Tomáš Pospíšil)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116704 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Marketingový výzkum pro společnost zabývající se inženýrsko-geologickým průzkumem
 (Jana Jozeková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83060 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Ekonomické aspekty geologického průzkumu areálu elektrárny Ledvice
 (Pavel Loudil)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82703 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Modelování technologie "pipe roofing" pro sanaci tunelu Jablunkov
 (Veronika Repáková)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83988 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Důležitost průzkumných štol pro realizaci tunelů
 (Martin Dulák)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75753 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Tektonika ordoviku severní části Prahy
 (Jiří Vošmik)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv28l/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza teplotního zatížení definitivního ostění tunelových staveb
 (Lukáš Ďuriš)

2013, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101250 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma