Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

eutrofizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Přímý vliv eutrofizace na mikrobiální procesy v mokřadních půdách s důrazem na cyklus dusíku
 (Jiří MACH)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhhvm5// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Přímý vliv eutrofizace na mikrobiální procesy v mokřadních půdách s důrazem na cyklus dusíku
 (Jiří MACH)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhhvm5// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Rozhoduje forma dusíku o dopadu eutrofizace na hlíznaté terestrické orchideje?
 (Jiří Boháček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zglgt/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení eutrofizace řek v Moravskoslezském kraji
 (Miroslav Mrnka)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115414 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Eutrofizace povrchových vod
 (David Kunze)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vqsegy// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv eutrofizace životního prostředí na přeměny a vyplavování dusíku z půdy do vod
 (Iveta KOFROŇOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1t9fju// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Eutrofizace vodní nádrže Vrchlice
 (Ondřej KRULIŠ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//48xcfg// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Přímý vliv eutrofizace na mikrobiální procesy v mokřadních půdách s důrazem na cyklus dusíku
 (Jiří MACH)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhhvm5// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Stanovení a vyhodnocení míry eutrofizace Šenovských rybníků
 (Lucie Rajsiglová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107997 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma