Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

antropogenni castice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Identifikace antropogenní zátěže v sedimentech Olše
 (Ondřej Kohut)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115652 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Magnetická susceptibilita a antropogenní složky sedimentů
 (Veronika DUBNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z6grop// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Sedimentované prachové částice z antropogenních zdrojů a jejich možná rizika
 (Kristina ČABANOVÁ)

2015, Rigorózní práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mo2djr// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Magnetické částice v imisích z oblasti Moravskoslezských Beskyd
 (Pavel Kantor)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119991 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení povrchové geologické stavby časti Moravskoslezského kraje v souvislosti s antropogenními tvary pro použití brownfields
 (Jan Kubáč)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120071 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma

Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv
 (Martin Faměra)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3gvb/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Prachové částice v prostředí a jejich vliv na osud a transport perzistentních organických látek
 (Tereza Vrtílková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koiti/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Emise nanometrických částic na bázi kovů z pyrometalurgie a dopravy
 (Pavlína Peikertová)

2014, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106176 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Využití bakteriálního kmene Rhizobium meliloti pro hodnocení prachových částic z pozemních komunikací
 (Eva HAVRANKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//azzojb// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Magnetické minerály jako indikátor antropogenního znečištění
 (Klára Ossová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107879 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma