Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kamenolom Mrač

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Aplikace GIS v sanaci a rekultivaci lomu Hanušovice
 (Petr Dvouletý)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//a5etvz// | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Plán sanace a rekultivace dobývacího prostoru pískovny Vrábče
 (Radek Bican)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129908 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Sanace a rekultivace po těžbě ropy a zemního plynu chráněné oblasti přirozené akumulace vod řeky Moravy
 (Michaela Sedlářová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b86ux8// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Provoz kalového hospodářství na lokalitě Lazy a jeho následná sanace a rekultivace
 (Alexej Bolf)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108081 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Analýza tvorby finanční rezervy na sanace a rekultivace u společnosti Severočeské doly, a.s. – Doly Nástup Tušimice
 (Jan Holý)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86429 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Rezervy finančních prostředků na sanace a rekultivace v těžební organizaci
 (Jakub Masařík)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hhlmk7// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Sanace a rekultivace na SD a.s. Chomutov, Doly Bílina
 (Pavla Přibaňová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98142 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Tvorba finančních rezerv na sanace a rekultivace a jejich zrušení v rámci plánu likvidace dolu Centrum
 (Margita Saladiaková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92517 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu plánu sanace a rekultivace kamenolomu Mra č (DP Mrač ev.č. DP 7 0303) v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění
 (Marcel Urban)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103001 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Geodetické zaměření a zhotovení tachymetrického plánu pro projekt sanace a rekultivace pozemků v lokalitě Ostrava-Radvanice
 (Jan Řezáč)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//xseuvk// | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)