Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Mezinárodní, standardy, účetního, výkaznictví

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 51 prací)
Porovnání účetní závěrky dle právních předpisů ČR s účetní závěrkou dle IAS/IFRS
 (Jana NEZBEDOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8mmf9b// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Porovnání účetní závěrky dle právních předpisů ČR s účetní závěrkou dle IAS/IFRS
 (Jaroslava PALEČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//19xy4n// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Porovnání účetní závěrky sestavené podle české právní úpravy a podle IFRS
 (Jana Lidmilová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//aruu7k// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Práce na příbuzné téma

Převod účetní závěrky sestavené dle českých účetních předpisů na IFRS
 (Ludmila Fantová)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/rapxu/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Porovnání účetní závěrky podle českých pravidel s účetní závěrkou podle mezinárodně uznávaných účetních standardů
 (Renata Thienelová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5296 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Audit účetní závěrky a porovnání se zakázkami due diligence
 (Sabina Dvořáková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69797 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Porovnání účetní závěrky sestavované dle českých předpisů a dle IFRS
 (Eva Jašová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26795 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky
 (Ivana Bartoňová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/okf4a/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Projekt převodu české účetní závěrky společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS
 (Kateřina Konečná)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iekv9o// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Srovnání české účetní legislativy s IAS/IFRS s dopadem na kvalitu účetní závěrky
 (Romana Novotná)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//6gu9ms// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 51 prací)