Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

řeka Ploučnice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení kontaminace půd rizikovými prvky metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
 (Veronika Hrubá)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140845 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití bodové analýzy prováděné metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie ke studiu vzájemných asociací prvků v nedopalu
 (Karolína Křenková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104324 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Analýza velmi tenkých vrstev na povrchu materiálů metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
 (Adam Pukowiec)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114450 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Využití rentgen – fluorescenční spektrometrie při hodnocení anorganických příměsí organikou bohatých matricí
 (Anna Walterová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omyzg/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza jílových minerálů s vysokým obsahem interkalovaných prvků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
 (Jana Zdrálková)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81860 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Mapování znečištění nivy řeky Ploučnice
 (Kateřina KLIMEŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4oy93i// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Využití geostatických metod při mapování znečištění v nivě řeky Ploučnice
 (Tatiana VÁCHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//skd15o// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení historického znečištění horního toku řeky Ohře
 (Tereza LELKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n2dtki// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vývoje radioaktivního znečistění toku a údolní nivy Ploučnice
 (Martin SIKORA)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v9ew2q// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vývoje radioaktivního znečistění toku a údolní nivy Ploučnice
 (Martin SIKORA)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v9ew2q// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma