Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Poruchy, autistického, spektra

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Úspěšnost didaktických metod uplatňovaných asistenty pedagoga při práci s žáky s poruchami autistického spektra
 (Barbora CIHLÁŘOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//erkh2i// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Úspěšnost vybraných metod fundamentální analýzy na vzorku akcií
 (Radek Filip)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w0fph/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Úspěšnost didaktických metod uplatňovaných asistenty pedagoga při práci s žáky s poruchami autistického spektra
 (Barbora CIHLÁŘOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//erkh2i// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vizualizace a její využití v edukaci hudební výchovy u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole speciální
 (Radka Kamýčková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lf10n/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Měření a vizualizace spánkové deprivace
 (Radka Geyerová)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108484 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Automatizace a vizualizace projektových nástěnek v konkrétním podniku
 (Jakub Vancl)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49405 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních schopností dítěte s poruchou autistického spektra a sluchovým postižením
 (Alexandra Čechová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/im5a9/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Využití metody VOKS u dětí s poruchou autistického spektra
 (Hana Břeská)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1zlg/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra
 (Petra Průchová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w22mc/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu
 (Lucie Šťastná)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri5jd/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)