Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Webový portál pro hodnocení nákladů na odpadové hospodářství u obcí, okresů a krajů
 (Martin Kuttner)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bklbv/ | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty odpadového hospodářství v okrese Svitavy
 (Petr Boucník)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfl1h/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Meziobecní spolupráce v okrese Litoměřice - případová studie odpadové hospodářství
 (Veronika LIPŠOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//67wfd1// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Současný stav odpadového hospodářství ve vybraných obcích okresu Litoměřice a systém PAYT
 (Hana LANDOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y9900m// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Územní studie lokality "Na kopečku" v Hošťálkové, okres Vsetín
 (Josef Galetka)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81651 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hospodaření vybraných obcí v oblasti odpadového hospodářství
 (Andrea Krbcová)

2021, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143208 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty odpadového hospodářství v okrese Svitavy
 (Petr Boucník)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfl1h/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Změny v druhovém složení odpadů příjímaných na skládku Březinka I a II - okr. Svitavy v období let 1993 - 2017
 (Lucie Sáňková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cu8dvc// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Regionálně geografická analýza odpadového hospodářství na území SO ORP Svitavy
 (Petr Boucník)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gunmp/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma