Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rostlinné invaze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Právní a ekonomické souvislosti podnikání v oblasti údržby břehových porostů a vodních toků
 (Petra Šimonková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zhmv8h// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Práce na příbuzné téma

Vegetace údolních niv ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům vybraných řek Hrubého a Nízkého Jeseníku
 (Blanka Šaňková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2cwe/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Břehové a doprovodné dřevinné porosty Malého Dunaje
 (Barbora Habalová)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ouqtld// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Práce na příbuzné téma

Analýza vazby nivní a břehové vegetace na korytovou a nivní morfologii (využití v revitalizacích)
 (Veronika KOPŘIVOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cn68xr// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Analýza vazby nivní a břehové vegetace na korytovou a nivní morfologii (využití v revitalizacích)
 (Veronika KOPŘIVOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//06v196// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
 (Tomáš Polehňa)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fkfynb// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Práce na příbuzné téma

Břehové a doprovodné dřevinné porosty vodních toků
 (Dominika Kováčová)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zkllaj// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Práce na příbuzné téma

Posouzení stavu vegetačního doprovodu a návrh úprav na příkladu říčky Veverky
 (Jana Jiráková)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//867opm// | Arboristika / | Práce na příbuzné téma

Plodnost dubu letního na území CHKO Litovelské Pomoraví – porostní variabilita a distribuce opadu
 (Josef Sitta)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3aq6wv// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost mechorostů ve vybraných lesních společenstev Litovelského Pomoraví
 (Kateřina VRTALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tn95bw// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)