Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Biologicky, rozložitelný, komunální, odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Spôsoby zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vo vybraných obciach Juhomoravského kraja
 (Barbora Rantová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5ex117// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Rozdíly v biologicky rozložitelných komunálních odpadech z domácností vzhledem k typu zástavby
 (Anna Malsová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w3pdss// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
 (Tomáš Glac)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128990 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nakládaní s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v obci Ostrava-Proskovice
 (Martina Mrázková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130098 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
 (Pavlína Raichlová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kw6ea8// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Účinnost a efektivnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústí nad Labem
 (Petr VESELÝ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xc5pua// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Energetické využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů v cementárnách
 (David Somol)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115532 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Účinnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústeckém kraji
 (Jennifer Elisabeth NOVAK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5u8tun// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Návrh využití a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácnosti ve vybrané lokalitě
 (Adam Továrek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141349 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studie možností nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Znojmě
 (Martin Vymětal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o5wx5a// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)