Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sitovy graf

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zpracování modelu realizace stavby – objekt občanské vybavenosti (síťový graf, datová základna činností, graf postupu výstavby, graf potřeby financí, časoprostorový graf …)
 (Radim Kolář)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83994 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh a optimalizace síťového grafu pro trasování a navigaci osob s pohybovým omezením
 (Radim Krchňáček)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmr7v/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Návrh optimalizace dat uličního grafu města Brna pro síťovou analýzu
 (Jan Havlas)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnaa8/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Metodika výpočtu všech podgrafů síťového grafu s uplatněním omezujících podmínek
 (Štěpán Karták)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//60lup2// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Použití algoritmů teorie grafů pro řízení projektů ve firmě ŠKODA POWER
 (Renáta FIŘTOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bdhceg// | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Aplikace teorie grafů v plánování a řízení projektů.
 (Tereza GREČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6wie6i// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

Simulační model síťového grafu
 (Martin Kašný)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81274 | Strojírenství / Technologie dopravy | Práce na příbuzné téma