Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Administratívna budova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy
 (Vít Menšík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110280 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Práce na příbuzné téma

Posouzení bytového domu z hlediska tepelné techniky
 (David Babinec)

2011, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89917 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Práce na příbuzné téma

Administrativní budova v Ostravě - stavebně technologický projekt
 (Veronika Longauerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129262 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Práce na příbuzné téma

Projekt vytápění administrativní budovy s bytovou jednotkou
 (Ján Golier)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133873 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Výškový objekt v technologii Betonových staveb Klatovy
 (Michal HUML)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w5173j// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení objektu RICE s železobetonovou nosnou konstrukcí
 (Michaela PLÁNIČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nag2l1// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Administrativní budova
 (Marek SOUKUP)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//79qpu8// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma