Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Radiologický asistent

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Motivační faktory pro výběr profese Radiologicky asistent,
 (Jakub DUSZEK)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fpq5ra// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Ochrana a použití rentgenového záření v perioperační péči z pohledu radiologického asistenta
 (Petra Těšitelová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dg2ctj// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Zdroje a interakce ionizujícího záření v nukleární medicíně pro radiologické asistenty
 (Anna PRCHALOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//546h7h// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Role radiologického asistenta při dodržování zásad radiační ochrany při práci se zdroji ionizujícího záření
 (Tereza BRANDOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//awter6// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Dopady negativního vnímání biologických účinků ionizujícího záření na práci radiologického asistenta s pacientem
 (Zuzana Řeháčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//uikcvz// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Úloha radiologického asistenta při vyšetření plic radiodiagnostickými metodami, především skiagrafií, včetně ochrany před ionizujícím zářením
 (Zuzana Vodnárková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cxe4bh// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Technické základy termografie pro radiologické asistenty
 (Filip SOSNA)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//og458n// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Fyzikální základy termografie pro radiologické asistenty
 (Šimon LÁVIČKA)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fra0a2// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření
 (Dominik Jursa)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136000 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma