Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

svahové deformace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Strukturní podmíněnost hlubokých svahových deformací v anizotropním prostředí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat
 (Filip Opálka)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pp7qq/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení pevnosti hornin pro geomorfologické účely: příkladová studie Ondřejník (Vnější Západní Karpaty)
 (Lucie TRYSKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//aw3t5p// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza deformačních struktur flyšových sedimentů Vnějších Karpat v leteckých snímcích
 (Kamila Bartoňová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rylin/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce (vnější Západní Karpaty).
 (Ján Pavluš)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111369 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení sesuvů vzniklých v důsledku dlouho trvajících dešťů v květnu 2010 (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
 (Leona KUBISZOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//c5bo3k// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Geomorfologická, strukturní a geofyzikální analýza hlubokého gravitačního porušení masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydech
 (Tereza KRÁLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//f1u0c1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Komplexní sedimentologická analýza profilu rašeliniště v Kotelnici
 (Hana BRODSKÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//v22wbu// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Svahové deformace a jejich vliv na vývoj údolních den (na příkladu české části Karpat)
 (Veronika SMOLKOVÁ)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3llih6// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)