Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Augustiniáni eremité

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Augustiniáni-eremité v Českých zemích do husitské revoluce
 (Anna ŠKULTÉTYOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q0s1fb// | Historické vědy / Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Nejstarší založení konventů augustiniánů-eremitů v Čechách a jejich vývoj do husitské revoluce
 (Anna ŠKULTÉTYOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e1772o// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Kulturní dějiny řádu johanitů v české řádové provincii v předhusitském období
 (Oldřich Špok)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lrptx/ | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Cisterciácké kláštery v Plasích a Velehradě
 (Jitka BERÁNKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tzhbut// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Kláštery klarisek a františkánských terciářek v českých zemích v raném novověku
 (Jarmila KAŠPÁRKOVÁ)

2014, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f72nvb// | Historické vědy / České dějiny | Práce na příbuzné téma