Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

doba predhusitska

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Klérus mnichovohradišťského děkanátu v době předhusitské a husitské (1354-1436)
 (Ondřej Vodička)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zq9ob/ | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Zbraně a zbroj v nástěnné malbě doby vlády Václava IV.
 (Antonín KADLEC)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3vymd6// | Historické vědy / České dějiny | Práce na příbuzné téma

Konvent augustiniánů-eremitů v Mnichově-Pivoni v době předhusitské a jeho pozemková držba. K dějinám středověkého osídlení v oblasti Českého lesa
 (Monika BERANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zsv0gj// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Ordály - pouhé iracionální důkazní prostředky? Úloha božích soudů ve společnosti doby předhusitské
 (Ladislav MÍČA)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hwwkbf// | Historické vědy / České dějiny | Práce na příbuzné téma

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby
 (Tomáš SOMER)

2016, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//19ruxl// | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Vznešené paní v zrcadle staročeské epiky předhusitské doby.
 (Kateřina KODAJKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//c44cwc// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Církevní instituce v Mostě v době předhusitské.
 (Klára NIŽNÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o6gzm6// | Historické vědy / Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

České ordálie doby předhusitské v zemském právu v kontextu právních knih
 (Ladislav Míča)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//hz8x5c// | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Ordály a přísaha v českém zemském právu doby předhusitské
 (Ladislav Míča)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//l8klpv// | Historie / Historie: Starší dějiny | Práce na příbuzné téma

Veřejní notáři jako příslušníci inteligence v českých zemích v předhusitské a pohusitské době s využitím pramenných online zdrojů
 (Jana HOUDKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dsxwke// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)