Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dds

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Analýza a návrh webového rozhraní pro uživatele služeb typu Document delivery jako součást Analýzy implementace DDS do AKS NPKK
 (Jan Bartoš)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55199 | Aplikovaná informatika / Podnikové informační systémy | Práce na příbuzné téma

Přípravek DDS generátoru
 (Jan MARYT)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//42puv0// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Generátor signálu s DDS
 (Leoš Komínek)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//kks6jc// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Práce na příbuzné téma

Arteterapeutické metody využívané v etopedické praxi DDŠ
 (Monika Smejkalová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nl8g2/ | Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Sexuální chování dětí v DDŠ a strategie reakcí na ně
 (Pavla Řeháková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4774 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Práce na příbuzné téma

Historický vývoj etopedického zařízení - DDŠ Vrchlabí
 (Dagmar Pohlová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//rprw9v// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Výchova a vzdělávání dětí v DDŠ
 (Ivana Pejřimovská)

2016, absolventská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//vwnwe5// | Celoživotní vzdělávání / CŽV DVPP SPPG | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty speciálně pedagogické práce vychovatele v DDŠ Liběchov
 (Vladimíra Marková)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//2mcrh1// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Případová studie výchovy romské sourozenecké skupiny v DDŠ
 (Ilona Bílková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zhdvqm// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Význam a využití vybraných terapeuticko formativních přístupů ve výchovném procesu ve VÚM a DDŠ
 (Markéta Pešulová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fxa2eh// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)