Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cirkulující, nádorové, buňky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Cirkulující nádorové buňky jako okno do biologie metastázování
 (Vojtěch Dvořák)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c43cf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Cirkulující nádorové buňky u solidních tumorů.
 (Kateřina HRUBÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qt7toj// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů
 (Eliška Pospíšilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gcw2eo// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Plasticita a heterogenita cirkulujících nádorových buněk
 (Vojtěch Dvořák)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8ak9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení stability cirkulujících nádorových buněk a RNA v transportních zkumavkách.
 (Kateřina HORÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n6j43i// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Validace metody přímé detekce cirkulujících nádorových buněk u pacientů s multiformním glioblastomem.
 (Pavel STEJSKAL)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//47cqjb// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Detekce markerů nádorových kmenových buněk v buněčných liniích derivovaných z pankreatického adenokarcinomu
 (Gabriela Rumíšková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylnac/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese vybraných prognostických markerů vývodového karcinomu pankreatu
 (Pavla POMYKALOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//brf00n// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma