Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

melanom

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Příprava externí kontroly pro detekční systémy založené na reverzně transkripční real time PCR
 (Pavel Mikel)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5hii/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Real-time PCR se zaměřením na studium genové exprese
 (Petra Lysáková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahddw/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Profilování exprese miRNA u Barrettova jícnu
 (Eva TINKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4hd7o8// | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace podmínek izolace miRNA z biologického materiálu pomocí TiO\dindex{2} mikrosfér
 (Adéla Stýblová)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rh7995// | Analýza biologických materiálů / | Práce na příbuzné téma

EXPRESNÍ PROFILY CIRKULUJÍCÍCH MIRNA JAKO POTENCIÁLNÍ BIOMARKER MELANOMU
 (Jaroslava KRÁLOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w1fa9a// | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

EXPRESNÍ PROFILY CIRKULUJÍCÍCH MIRNA JAKO POTENCIÁLNÍ BIOMARKER MELANOMU
 (Jaroslava KRÁLOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w1fa9a// | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Cílení na signální dráhy řídící růst melanomu
 (Veronika Palušová)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tof54/ | Biomedicínské vědy / Biochemie a molekulární biologie | Práce na příbuzné téma